Spoleto, Italy / spoleto-very-short-street

9/29/2003

spoleto-very-short-street

spoleto-very-short-street.jpg